Off-Baza

Teatr Granda UAM


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2014
Dane kontaktowe: ul. Święty Marcin 78, Poznań,
tel. 509 517 395, teatrgranda@amu.edu.pl


Teatr Granda to oficjalny teatr akademicki działający przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zrzesza stu­dentów ze wszystkich wydziałów. Powstał z inicjatywy Witolda Kobyłki, a opiekę artystyczną sprawuje nad nim dr Magdalena Grenda. Aktualnie w skład zespołu wchodzi dziesięć osób: San­dra Bujak, Jędrzej Jezierski, Anna Kaufmann, Witold Kobyłka, Iga Kozioł, Jeoman Okonkwo, Mateusz Roza, Filip Stefanowicz, Małgorzata Sienkiewicz i Adrian Skuza.

Grupa studentów stworzyła dwa spektakle, które osiąg­nęły duży sukces. Pętla to inscenizacja dramatu wyłonionego w konkursie na tekst dla teatru. W stylistyce groteski i absurdu artyści pytają o sens życia. Projekt Umbra mierzy się z prze­strzenią nieteatralną i jest próbą stworzenia spektaklu typu site-specific.

Zespół bierze czynny udział w studenckich inicjatywach i imprezach (np. juwenalia, Festiwal Kultury Studentów Kulmi­nacje).

Oprócz działań stricte scenicznych artyści organizują czy­tania performatywne, podczas których prezentują twórczość dramaturgiczną studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewi­cza. Prowadzą warsztaty, zapraszają na pokazy otwarte. Spe­cjalnie dla Teatru Granda zorganizowano warsztaty teatralne w jednym z najbardziej znanych teatrów alternatywnych – w Teatrze Brama.