Off-Baza

Teatr Improwizowany Klancyk


Miejsce: Warszawa
Sala: brak stałej siedziby
Rok założenia: 2006
Aktualna liczebność zespołu: 8
Dane kontaktowe: impro.klancyk@gmail.com

http://klancyk.pl/


Klancyk to grupa wywodząca się ze studentów Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Skoncentrowani na teatrze improwizacyjnym, doświadczenie zdobywali także w Stanach Zjednoczonych (Chicago, Nowy Jork). Poza występa­mi prowadzą również działalność edukacyjną, ucząc improwi­zacji. Improwizują również do tekstów innych artystów, takich jak Dorota Masłowska, Szczepan Twardoch czy Mariusz Szczy­gieł, a także do muzyki np. Pablopavo, Marcina Maseckiego i Pawła Szamburskiego. Jako punktu odniesienia używają tak­że monologów innych twórców (np. Janusza Gajosa i Andrzeja Seweryna). W dorobku grupy znajdują się takie spektakle jak Tymczasem gdzieś indziej, Non-Fiction, Komora maszyny losującej jest pusta, Zagrożone gatunki. Od 2015 roku teatr funkcjonuje w ramach Fundacji Klancyk (prezesem jest Krzysztof Wiśniew­ski); w ramach jej działań artyści prowadzą warsztaty oraz na­wiązują współpracę z innymi instytucjami. Teatr Klancyk posia­da także ofertę komercyjną dla klientów biznesowych, w której poza spektaklami improwizowanymi i warsztatami znajdują się także działania kreatywne (np. content reklamowy, scenariusze eventów). Artyści najczęściej występują na deskach Klubu Ko­mediowego.