Off-Baza

Teatr Lalek „Muchomor”


Siedziba: Puławy
Rok założenia: 1981
Sala: Sala widowiskowa (525 miejsc) w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”
Dane kontaktowe: Grażyna Idzik-Dominiak,
tel. 608 377 167, grazyna.idzik@domchemika.pl

https://domchemika.pl/zajecia-teatralne,teatr-lalek-muchomor.html


Teatr Lalek „Muchomor” powstał w 1981 roku przy Za­kładowym Domu Kultury Z.A. „Puławy”, a od 1984 roku działa w „Domu Chemika”. Zespół co roku przygotowuje nową pre­mierę. Są to przeważnie bajki – przedstawienia lalkowe korzy­stające z różnych technik; zdarza się także wykorzystywanie żywego planu. Instruktorką, a także osobą odpowiedzialną za wykonywanie lalek i scenografii jest Grażyna Idzik-Dominiak, za oprawę muzyczną odpowiada Zbigniew Jonak. Zajęcia „Mucho­mora” kierowane są do dzieci od IV klasy szkoły podstawowej. W ich ramach uczestnicy mają możliwość zapoznania się z tech­nikami pracy w teatrze lalek, a także z innymi aspektami pracy w teatrze – np. recytacją i śpiewem. Dodatkową działalnością jest indywidualna praca z recytatorami. Zespół zrealizował kil­kadziesiąt spektakli (do najważniejszych i nagradzanych należą m.in. Wilk, koza i koźlęta, Zabawa w Śpiącą Królewnę, Bajki bez piątej klepki, Baśń o Rycerzu bez Konia). Udział w zajęciach jest odpłatny.