Off-Baza

Teatr Malabar Hotel


Miejsce: Warszawa
Rok założenia: 2010
Dane kontaktowe: ul. Siennicka 24/7, 04-395 Warszawa,
tel. 696 607 705, teatr@malabarhotel.pl


Teatr Malabar Hotel wyłonił się z niezależnej grupy tea­tralnej Kompania Doomsday, rozpoczynając działalność spek­taklami Baldanders, Kąsanie oraz Skrawki. Nazwa teatru została zaczerpnięta z twórczości Witkacego. Malabar Hotel to teatr, w którego centrum zainteresowań znajduje się forma. Zarów­no ta rozumiana po Witkacowsku, jak i związana z teatrem plastycznym i lalkowym. Malabar Hotel kontynuuje autorski nurt spektakli Marcinów Bartnikowskiego i Bikowskiego, za­praszając także do współpracy innych reżyserów i scenografów. Teatr w ostatnich sezonach dał siedem premier: Alicja? M. Bartnikowskiego (reż. M. Bikowski, 2009), Matka Witkace­go (reż. Hendrik Mannes, 2010), Głośniej! (reż. Michael Vogel, 2012), Sprawa Dantona. Samowywiad (reż. Magdalena Miklasz, 2012), Wesele (reż. Magdalena Czajkowska i M. Bartnikowski, 2012), Bacon (reż. Marcin Bartnikowski, 2013) oraz Mistrz i Mał­gorzata (reż. M. Miklasz, 2014). Obecnie w repertuarze teatru zobaczyć można np. Czarodziejską górę T. Manna w reż. Hen­drika Mannesa (koprodukcja z Białostockim Teatrem Lalek) czy Ćwiczenia stylistyczne Raymonda Queneau w reż. Marii Żynel (koprodukcja z Teatrem Studio w Warszawie). Swoją twórczość Malabar kieruje do widzów dorosłych. Swoje przedstawienia prezentował na ponad stu festiwalach teatralnych na czterech kontynentach, zdobywając ponad 40 nagród i wyróżnień, m.in.: wyróżnienie aktorskie dla Anny Steli za Czarodziejską górę na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu (2017), I na­grodę na Międzynarodowym Festiwalu Maskarada w Rzeszowie za Mistrza i Małgorzatę (2015), nagrodę za scenografię dla Marii Żynel i Marcina Bikowskiego na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Walizka w Łomży (2010), nagrodę za reżyserię na Roma Teatro Festiwal (Rzym 2008).

Swoją działalność Teatr Malabar Hotel finansuje ze sty­pendiów, programów grantowych, koprodukcji z teatrami in­stytucjonalnymi (Teatr Polski w Warszawie, Teatr Dramatyczny w Warszawie, Teatr Studio w Warszawie, Białostocki Teatr Lalek).­