Off-Baza

Teatr Mer


Rok założenia: 2010
Aktualna liczebność zespołu: 9
Dane kontaktowe: 784 33 22 73, teatr@teatrmer.pl

https://www.teatrmer.pl/


Inspiracją do stworzenia Teatru Mer była potrzeba samo­realizacji aktorów jako twórców, którzy chcieli mieć całkowity wpływ na kształt i charakter artystyczny własnych projektów. Prostymi środkami tworzą oni kreatywny świat dla wyobraźni dziecka. Od 2002 roku prezentują swoje spektakle na terenie kraju, ale nieobce są im również trasy europejskie. Poza reali­zacją spektakli zespół prowadzi warsztaty teatralne i plastycz­ne dla dzieci oraz dla dorosłych. Twórcami przedstawień i war­sztatów teatralnych są wyłącznie dyplomowani aktorzy, którzy swoją sztuką budzą wrażliwość dziecka, wywołują uśmiechy najmłodszych i poruszają ważne problemy dostosowane do wieku widza. Artyści zazwyczaj sięgają po klasyczny bajkowy repertuar, dlatego w ich repertuarze znajdziemy Morską opo­wieść, Pinokia, Jasia i Małgosię czy Calineczkę.