Off-Baza

Teatr MŁYN


Siedziba: Warszawa, Starówka
Rok założenia: 2007
Dane kontaktowe: ul. Ludna 7 m 15 00-405, Warszawa,
kontakt@fundacjamlyn.pl


Teatr MŁYN to niezależna scena autorska, założona przez Siostry Fijewskie. Realizuje kameralne sztuki, poddające artystycznej analizie współczesną rzeczywistość. Oszczędne w scenografię, mało-obsadowe sztuki tematycznie zakorzenione we współczesności, estetycznie tworzone są w dwóch nurtach:  teatru psychologicznego i kameralnego musicalu. 

Trzon zespołu stanowią siostry Fijewskie – Natalia Fijewska-Zdanowska – reżyserka i autorka tekstów, oraz aktorki – Zuzanna Fijewska-Malesza i Agata Fijewska. Wśród współpracujących z Teatrem artystów są aktorzy warszawskich scen m.im. – Paulina Holtz, Sławomir Pacek, Adam Krawczuk, Krzysztof Kiersznowski, Jarosław Boberek, Joanna Żółkowska i inni.  

Prócz działań artystycznych Fundacja realizuje działania teatralne i teatralno-edukacyjne – od zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży,  przez własne autorskie cykle zajęć dla przedszkolaków, aż do kształcenia kadry z zakresu edukacji kulturalnej. 

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE