Off-Baza

Teatr Na progu


Miejsce: Warszawa
Rok założenia: 2008
Aktualna liczebność zespołu: 8

https://dks.art.pl/pl/grupyartystyczne/teatrnaprogu


Grupa działająca przy Domu Kultury Śródmieście, prowa­dzona przez Tomasza Zaroda – aktora, reżysera, literata. Zespół teatru rekrutuje się z młodych aktorów amatorów. Podstawo­wym założeniem pracy zespołu jest kształtowanie i rozwój umiejętności warsztatowych. Grupa dąży do tego, aby stać się teatrem, który mówi ze sceny jednorodnym, charakterystycz­nym dla siebie językiem, zarówno w obszarze treści, jak i formy. W dorobku zespołu znajdują się: Radio wg Ireneusza Iredyń­skiego, Lekcja wg Eugène’a Ionesco oraz adaptacja utworów li­teratury rosyjskiej oparta na kanwie Wujaszka Wani Antoniego Czechowa – Literatura rosyjska – inspiracje.