Off-Baza

Teatr Narwal


Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki

Siedziba: Białystok
Rok założenia: 2011
Dane kontaktowe: ul. Wesoła 17/1, 15-307 Białystok,
tel. 505 129 281, fundacja.teatr.narwal@gmail.com

https://www.facebook.com/Fundacja.Teatr.Narwal.Bialystok


Działalność fundacji, w ramach której działa teatr, skiero­wana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, które z rozma­itych przyczyn nie są w stanie realizować własnych zaintereso­wań i ambicji artystycznych. Prezesem Fundacji jest tancerka Anna Żebrowska. Swoją pracę fundacja prezentuje także w do­mach dziecka, na oddziałach onkologicznych, stara się również docierać do rodzin dysfunkcyjnych. Teatr specjalizuje się w krótkich for­mach nastawionych na edukację kulturową i  ekologiczną oraz two­rzy bajki terapeutyczne. Łączy żywy plan (dwoje aktorów) z wykorzystaniem lalek. Artyści sięgają zarówno do znanych tekstów, jak np. Pinokio, opracowując je w autorski sposób, jak też realizują autorskie bajki (np. Śmiecio-sztuka). Zasięg te­atru obejmuje niemal cały kraj, nie pomija jednak lokalnego środowiska. W pracę fundacji zaangażowani są m.in. Łukasz Szczepański i Małgorzata Kijak-Olechnicka. W ramach działal­ności zespołu marketingowego fundacja prowadzi działalność gospodarczą, z której zyski przeznaczone są na realizację celów statutowych. W fundacji działają psycholodzy, pedagodzy, so­cjolodzy – jest to miejsce, które sztukę wykorzystuje do działań obliczonych na dużo szerszy rezonans niż efekt artystyczny. Do­wodem angażowanie uczniów lokalnych szkół i domów dziec­ka do większych projektów, jak Misja Korczaka czy Karuzela wokół sztuki, czyli dzieciarnia na warsztat. Fundacja prowadzi również kurs dla animatorów, angażując aktorów i logopedów.