Off-Baza

Teatr Nieskromny


Siedziba: Olsztyn
Rok założenia: 1995
Dane kontaktowe: II Liceum Ogólnokształcące im. Kon­stantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie, ul. Małków 3, 10-113 Olsztyn


Uczniowie i studenci pobierający naukę w Olsztynie sta­nowią silną społeczność teatralną. Jednym z przykładów ich aktywności jest Teatr Nieskromny, założony w 1995 roku przez Barbarę Święcicką. Działa przy II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie. Na początku działalność teatru ograniczała się do drobnych spektakli wystawianych na potrzeby szkoły, z czasem sztuki nabrały bardziej otwartego charakteru. Dzisiaj teatr wy­stępuje nie tylko w szkole, lecz także na deskach olsztyńskich scen i na licznych festiwalach. Teatr wystawił już ponad dwa­dzieścia spektakli, ważniejsze, nagradzane tytuły to: Umbra, Zęby, P. Od róż. Scenariusze pisze reżyserka na podstawie lite­ratury, często inspiruje się poezją, np. wierszami Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Róże­wicza, Danuty Wawiłow.