Off-Baza

Teatr Nowego


Siedziba: Szczecin
Rok założenia: 2014
Dane kontaktowe: teatrnowego@gmail.com;
Ewa Chmielewska: ewa.teatrnowego@gmail.com, tel. 517 403 094;
Dominik Smaruj dominik.teatrnowego@gmail.com, tel. 507 319 046


Teatr Nowego to dwuosobowa obecnie grupa działają­ca w Szczecinie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Sztuka Kultury. Grupa wyodrębniła się pierwotnie z Teatru Uhuru. Po kilku latach rozwinęła stałą działalność artystyczną, edukacyjną i animatorską, prowadzoną dziś przez Ewę Chmielewską i Do­minika Smaruja pod szyldem – od 2014 roku – Teatr Nowego. Teatr tworzy spektakle autorskie bazujące na własnych scena­riuszach, korzystające z wielu estetyk, skupiające się na bieżą­cych wydarzeniach społecznych, ale oparte przede wszystkim na aktorze. Nowego poza zdobyciem licznych nagród na festi­walach w Polsce, wyróżnieniem w konkursie „Dolina Kreatywna” organizowanym przez TVP i uzyskaniem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia występo­wało też w Irlandii, Francji, Niemczech i na Ukrainie.