Off-Baza

Teatr Ósmego Dnia


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 1964
Dane kontaktowe: ul. Ratajczaka 44, Poznań, tel. 61 852 20 86


Teatr Ósmego Dnia uważany jest za najważniejszy polski teatr alternatywny. Został założony w 1964 roku przez studen­tów poznańskiej polonistyki, między innymi przez Lecha Racza­ka i Tomasza Szymańskiego. Teatr wyrósł z kultury niezależnej, stając się dzisiaj jedną z instytucji kultury miasta Poznania. Od 1994 roku funkcję dyrektora artystycznego sprawuje Ewa Wój­ciak.

Zespół wyrósł na szkole Grotowskiego, według powstają­cej wówczas formuły teatru ubogiego, wypracowując z czasem własną metodę pracy i autonomiczny styl – pełen ruchu, eks­presji i symbolu. Teatr był otwarty wobec odbiorcy, aktor starał się dzielić swoimi prawdziwymi lękami i pragnieniami. Scena przestała być miejscem estetycznych wzruszeń. Teatr nie bał się podejmowania krytyki PRL-owskiej władzy, dlatego często zmagał się z cenzurą. Do głośniejszych spektakli Ósemek z lat 70. należą: Wprowadzenie do… (1970), Przecena dla wszystkich (1977), Ach, jakże godnie żyliśmy (1979), Więcej niż jedno życie (1981). W połowie lat 80. teatr przestaje grać dla wąskiej, eli­tarnej publiczności, zaczyna być odbierany masowo, przez co konflikt z władzą się wzmaga i część artystów wyjeżdża z kraju. Połowa składu Ósemek tworzy w zachodniej Europie i wraca dopiero po 1989 roku. Po politycznym przełomie teatr na stałe osiedlił się w Poznaniu, stając się legendą tworzącą do dziś.

Teatr Ósmego Dnia zajmuje się również działaniem edukacyjnym, organizując warsztaty teatralne dla młodzieży i dorosłych. Odbywają się spotkania autorskie oraz debaty. Organizuje się konkurs Off: Premiery / Prezentacje, który daje możliwość pokazania się młodym twórcom. Teatr Ósmego Dnia stał się również miejscem rezydencji teatralnej.