Off-Baza

Teatr Parabuch


Miejsce: Warszawa
Sala: sala w LXXII Liceum Ogólnokształcącym im. Jakuba Jasińskiego w Warszawie (78 miejsc)
Rok założenia: 1984
Aktualna liczebność zespołu: ok. 30-35
Dane kontaktowe: LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego, ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa,tel. 501 581 624, jarycho333@gmail.com

http://www.teatrparabuch.pl/


Amatorski Teatr Parabuch to zespół aktorski skupiający ludzi różnych profesji. Siedziba teatru mieści się w LXXII Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie. Zespół istnieje od 1984 roku, a jego założycielami są: Ryszard Jakubisiak, Agnieszka Puchała, Piotr Wawer, Paweł Kantorek, Andrzej Puchała. Na początku zespół związany był ze środo­wiskiem kolejarskim (stąd nazwa zaczerpnięta z Lokomotywy Juliana Tuwima), obecnie jest to teatr niezależny. Przez ponad trzydzieści lat działalności przez zespół Parabuch przewinęło się ponad 130 osób. Niektóre z nich zostały aktorami zawodo­wymi, prezenterami radiowymi i dziennikarzami.

Teatr ma w swym dorobku ponad osiemdziesiąt pre­mier, głównie komedii realizowanych zgodnie z Horacjańską dewizą ridentem dicere verum – „śmiejąc się, mówić prawdę”. Grupa wystawia sztuki klasyczne oraz współczesne. W bieżą­cym repertuarze znajdują się np. Dożywocie Fredry, Serenada Mrożka, Dworzec Derkaczewa, Sen nocy letniej Szekspira, Podróż do wnętrza pokoju Walczaka. Grupa występuje w Polsce i za gra­nicą, na swoim koncie ma ponad 1200 przedstawień. Zespół był wielokrotnie nagradzany na festiwalach, a jego aktorzy wyróż­niani za wysoki poziom sztuki aktorskiej. Teatr nie ma żadnej formuły instytucjonalnej, co za tym idzie, finansuje się jedynie ze środków własnych.