Off-Baza

Teatr Pieśń Kozła


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 1996
Sala: Teatr Pieśń Kozła przy ul. Purkyniego
Aktualna liczebność zespołu: 14
Największa impreza: Brave Festival
Dane kontaktowe: ul. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław,
tel. 71 342 71 10, office@piesnkozla.pl

http://piesnkozla.pl/


Teatr Pieśń Kozła został założony przez Grzegorza Brala i Annę Zubrzycki. Zespół od samego początku wyróżniał się no­watorstwem i bezustannym poszukiwaniem nowych rozwiązań artystycznych w dziedzinie treningu ciała i głosu. Spektakle tea­tru zakorzenione są w muzyczności, rytmie i śpiewie.

Ważną częścią misji Teatru Pieśń Kozła stanowi praca pe­dagogiczna. W latach 2004-2012 zespół we współpracy z Man­chester Metropolitan University zrealizował program studiów aktorskich M.A. Acting. Obecnie przy teatrze działa Bral School of Acting. Innym projektem edukacyjnym teatru stały się mię­dzynarodowe warsztaty Workshop Village. Poza tym teatr jest organizatorem unikatowego międzynarodowego festiwalu Brave, na który składają się spektakle, koncerty i rytuały kultur i tradycji, którym grozi zagłada.

W ciągu dwudziestu lat działalności teatr zdążył zebrać pokaźną kolekcję nagród i wyróżnień, m.in. Fringe First 2012, Herald Archangel 2012, Special Award/Musical Theatre Matters Awards, Nagrodę Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI za popularyzację polskiej kultury teatralnej za granicą (2010), Performance oraz Stage Award for Acting Excellence 2007 za spektakl Lacrimosa (Edynburg 2007). W 2005 roku Grzegorz Bral i Anna Zubrzycki zostali uhonorowani medalami „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Do zespołu artystycznego w sezonie 2015/2016 należeli: Julianna Bloodgood, Emma Bonnici, Monika Dryl, Katarzyna Janekowicz, Katarzyna Timingeriu, Paolo Garghentino, Gabriel Gawin, Rafał Habel, Kacper Kuszewski, Ian Morgan, Maciej Ry­chły, Dimitris Vakas, Łukasz Wójcik. Ostatnimi spektaklami te­atru były: Wyspa, Pieśni Leara, Crazy God, Portrety Wiśniowego sadu oraz Return to the voice.