Off-Baza

Teatr pod Fontanną


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2016
Dane kontaktowe: Centrum Kultury Zamek,
ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 


Teatr pod Fontanną to nieformalna grupa teatralna utworzona w ramach programu „Teatr powszechny” realizowanego przez Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (całorocznego, autorskiego projektu performatywnego realizowanego od 2016 roku, złożonego z przedstawień tworzonych przez środowiska osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na stan zdrowia czy status społeczny). Teatr pod Fontanną tworzą członkowie pracowni teatralnych działających przy „Domach pod fontanną” – dwóch ośrodkach prowadzonych przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” zajmujących się rehabilitacją społeczno-zawodową osób po kryzysach psychicznych. Aktorzy Teatru pod Fontanną to osoby na co dzień nieobecne w kulturze i mające do niej utrudniony dostęp – ich twórczość ma źródło w arteterapii, lecz dzięki odpowiedniej opiece artystycznej Janusza Stolarskiego oraz produkcyjnym działaniom Centrum Kultury Zamek, nabiera wartości pełnoprawnego artystycznego przekazu, mówiącego o ważnych, uniwersalnych ludzkich problemach. 

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE