Off-Baza

Teatr Rondo


Siedziba: Słupsk
Rok założenia: 1966
Dane kontaktowe: Teatr Rondo, ul. M. Niedziałkowskiego 5a, 76-200 Słupsk, 59 842 63 49, rondo@sok.slupsk.pl


Początki słupskiego Teatru Rondo sięgają 1966 roku. Działalność sceny rozpoczął wtedy Andrzej Goliński, który jed­nak po zrealizowaniu czterech przedstawień opuścił Słupsk, a Teatr zawiesił działalność. Reaktywacja nastąpiła w roku 1972 za sprawą Antoniego Franczaka, reżysera, animatora i in­struktora teatralnego, który powołał nowy zespół i zainicjował w Rondzie Scenę Monodramu. Franczak organizował w Słupsku prestiżowe wydarzenia teatralne – Międzynarodowe Warszta­ty Widowisk Plenerowych, konkurs „Witkacy pod strzechy” oraz Słupski Festiwal Monodramów „Sam na scenie”.

W 1976 roku pracę w Teatrze Rondo rozpoczął Stanisław Otto Miedziewski, reżyser teatralny i filmowy, twórca cenionych w Polsce i za granicą monodramów, który wraz z Franczakiem otworzył nowy rozdział w historii Teatru. Dzięki nim Rondo zy­skało opinię „stolicy polskiego monodramu”.

Obecnie w Teatrze Rondo tworzą: Aleksandra Karnicka, aktorka i animator kultury, prowadząca w Rondzie warsztaty teatralne dla młodzieży oraz grupę teatralną Słudzy Lorda Szambelana; zajmująca się tańcem, reżyserią, choreografią oraz edukacją Gabriela Keller-Janus, inicjatorka działającego w Rondzie Teatru Tańca Enza; Stanisław Miedziewski, reżyser teatralny, instruktor i pedagog teatru, współzałożyciel słup­skiej Sceny Monodramu; instruktorka teatralna Katarzyna Sy­gitowicz-Sierosławska; muzyk, instruktor teatralny, pedagog i animator kultury Maciej Sierosławski; instruktorka teatralna Magdalena Płaneta oraz aktor, lalkarz, instruktor teatralny i ani­mator kultury Wiesław Dawidczyk.

Na obecny kształt Teatru Rondo składa się pięć grup te­atralnych – dziecięco-młodzieżowa grupa Słudzy Lorda Szam­belana; tworzona przez słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wie­ku grupa Teatr Dojrzały, młodzieżowa grupa Poczekalnia Snów, teatralny duet Teatr Taki, tworzony przez aktorki Małgorzatę Burjan i Małgorzatę Sokołowską oraz powstała w jeszcze 1987 roku grupa Gwiżdże.

Teatr prowadzi szeroko zakrojoną, interdyscyplinarną działalność edukacyjno-warsztatową, która realizowana jest poprzez różnorakie projekty: pracownię recytatorską, Studio Młodego Widza oraz warsztaty improwizacyjno-bębniarskie

Najważniejszą i najbardziej rozpoznawalną w kraju prze­strzenią działania Ronda jest od lat niezmiennie Scena Mono­dramu, która w trakcie swej czterdziestoletniej historii zrealizo­wała dziesiątki przedstawień i wypracowała charakterystyczny rodzaj jednoosobowego teatru – oszczędnego formalnie, kameralnego, skupionego na słowie, aktorskiej ekspresji i od­ważnie reinterpretującego teksty literackie z rozmaitych, często bardzo odległych od siebie kręgów (Kuczok, Shuty, Musil, Go­ethe, Szekspir, Norwid i wielu innych). Na Scenie Monodramu Stanisław Miedziewski zrealizował szereg znakomitych, wielo­krotnie nagradzanych przedstawień, takich jak prezentowane w ostatnich latach: Diva w wykonaniu Magdaleny Franczak (2010), teatralność w wykonaniu Dominika Nowaka (2011), Lata nauki Wilhelma Meistra w wykonaniu Mikołaja Prynkiewicza (2012) czy głośne Od przodu i od tyłu w brawurowym wykona­niu Mateusza Nowaka (2014).

Oprócz monodramów Teatr Rondo tworzy spektakle dra­matyczne, przedstawienia teatru tańca oraz widowiska plene­rowe, które zapoczątkowało przedstawienie Sztandary i znaki z 1977 roku. Rondo organizuje również szereg cyklicznych wy­darzeń o charakterze ogólnopolskim – Ogólnopolski Konkurs Recytatorski czy Ogólnopolski Konkurs Interpretacji „Witkacy pod strzechy”.