Off-Baza

Teatr TAK!


Siedziba: Piła
Rok założenia: 2012
Dane kontaktowe: plac Stanisława Staszica 1, 64-920 Piła, 
tel. 508 285 941, 67 210 50 09, teatrtak@rck.pila.pl


Teatr TAK! (Teatralny Atak Kulturalny) powstał z inicjatywy Eweliny Wyrzykowskiej. Zespół składa się z ludzi w różnym wie­ku, którzy na co dzień uprawiają zawody niezwiązane ze sztuką.

Grupa sięga po różne formy sceniczne, łączy ze sobą wie­le dziedzin sztuki: iluzję, śpiew operowy, żonglerkę, poezję, mu­zykę. W spektaklach artyści poruszają problemy swojego mia­sta (np. Studnia nieszczęść o katastrofalnym w skutkach odwier­cie wody w Pile), ale też wydarzenia o globalnym zasięgu (1… 2… 3… wypadasz z gry – spektakl o katastrofie czarnobylskiej).

Teatr uczestniczy w akcjach społecznych (np. ogólno­światowe czytanie Księgi szeptów rumuńskiego pisarza i poli­tyka ormiańskiego pochodzenia Varujana Vosganiana z okazji setnej rocznicy ludobójstwa Ormian, akcja charytatywna Pusta choinka). Artyści biorą też aktywny udział w wydarzeniach miej­skich (Noc Muzeów, Bajkołaj – autobus z bajkami).