Off-Baza

Teatr Trzcina


Siedziba: Tomaszów Mazowiecki
Rok założenia: 2007
Sala: stodoła (do 100 osób)
Aktualna liczebność zespołu: zależna od projektu
Dane kontaktowe: ul. Niebrowska 50, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
tel. 508 125 626, kontakt@teatrtrzcina.pl

https://www.facebook.com/trzcinatomaszow/


Teatr Trzcina działa przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Kultu­ralnych „Trzcina”, które powstało z inicjatywy osób zaangażo­wanych w kulturalno-artystyczny rozwój Tomaszowa Mazowie­ckiego. Celem Stowarzyszenia jest działalność kulturalna w za­kresie edukacji teatralnej, literackiej, fotograficznej, plastycznej, muzycznej i filmowej, rozwoju i promocji ruchu artystycznego oraz upowszechniania kultury i sztuki. Stowarzyszenie jest or­ganizacją otwartą i dostępną dla osób o różnych światopoglą­dach, które chcą przyczynić się do rozwoju działalności kultu­ralnej, oświatowej i społecznej w Tomaszowie Mazowieckim. Ostatnio grupa angażuje się w działania upamiętniające ofiary Holocaustu. Tworzy także liczne monodramy i wystawia bajki. Trzon teatru stanowią Karina Góra i Barbara Przybysz. Ostatni projekt teatru to spektakl z 2015 roku Listy z getta w reżyserii Kariny Góry, przygotowany w ramach projektu „Nie/Pamięć. Teatr w Tomaszowie Mazowieckim”.