Off-Baza

Teatr Uhuru


Siedziba: Gryfino
Rok założenia: 1997
Dane kontaktowe: Gryfiński Dom Kultury,
ul. Chrobrego 48, Gryfino (Pałacyk pod Lwami, budynek dawnego Młodzieżowego Domu Kultury), tel. 91 416 29 50, teatruhuru@wp.pl


Teatr Uhuru założony został w 1997 roku przez Janusza Janiszewskiego, byłego członka Teatru Kana. Działa w Gryfinie, ale spotkanie założycielskie miało miejsce w Berlinie podczas międzynarodowych, polsko-niemiecko-francuskich warszta­tów, co nadało otwartość działaniom grupy. Uhuru ma na kon­cie kilkadziesiąt przedstawień i wiele nagród, od lat współpra­cuje w ramach Pracowni Teatralnej Gryfińskiego Domu Kultury z ośrodkami w Niemczech, umożliwiając młodym adeptom teatru udział w międzynarodowych wymianach i warsztatach. Spektakle Uhuru są spektaklami autorskimi, wyrastają z potrzeb i doświadczeń członków zespołu, w związku z czym estetyka tego teatru zmienia się nieznacznie wraz z rotacją uczestni­czącej w nim młodzieży. Przez Uhuru przechodzili m.in. póź­niejsi aktorzy Bramy, Ego Vu czy 6 i Pół. Uhuru wraz z teatrami Kod i Wiatrak inicjowało powstanie Unii Teatralnej, działającej w województwie w latach dwutysięcznych. W ramach otwar­tości grupy na współpracę warto przypomnieć Apocalypsis, widowisko plenerowe z 2005 roku, stworzone wspólnie z czte­rema gryfińskimi teatrami: Vogue, 6 i pół oraz Terato i Tespisek*. Uhuru jest też twórcą festiwali: Gryfińskich Spotkań Teatralnych „Karton”, Festiwalu Intymnych Form Artystycznych FIFArt oraz Gryfińskich Spotkań Teatralnych „Na Moście”. Od 2011 roku ze względu na politykę miasta Teatr nie organizuje dużych cyklicz­nych imprez. Młodzi aktorzy Uhuru z aktualnej ekipy, Arkadiusz Jaskot i Patryk Kowalczyk, założyli w 2015 roku własną niefor­malną grupę pod nazwą Syndykat Sztuki, w ramach której dążą do rozwoju umiejętności prowadzenia teatru niezależnego.