Off-Baza

Teatr Wierszalin


Siedziba: Supraśl
Rok założenia: 1991
Aktualna liczebność zespołu: 6
Dane kontaktowe: ul. Kościelan 4, 16-030 Supraśl
tel./fax 85 710 88 45, wierszalin@wierszalin.pl

https://www.wierszalin.pl/


Grupa założona przez reżysera Piotra Tomaszuka, dra­matopisarza Tadeusza Słobodzianka i grono aktorów znanych wcześniej z gdańskiego Teatru Lalki i Aktora Miniatura. Osiadła w Supraślu, zainteresowana dziedzictwem kulturowym pogra­nicza (szczególnie prawosławiem), wpisuje się w grono silnych teatrów alternatywnych ze wschodniej ściany Polski, które w swej twórczości sięgają do tego, co najbliżej – tradycji wsi i prowincji. W jej przedstawieniach istotne jest łączenie żywego planu i elementów teatru lalkowego: masek, lalek, figur. Pre­zentowała spektakle na całym świecie (Tokio, Chicago, Toronto, Londyn, Sydney i wiele innych), grała na scenie nowojorskiego Teatru La MaMa, trzykrotnie otrzymywała laury w Edynburgu. 

Twórczość Tomaszuka była wiązana z tradycją Jerzego Grotowskiego i Włodzimierza Staniewskiego – przy zachowaniu odrębności i wyrazistości jego autorskiego stylu. Sukcesy przyniosły zespołowi zmianę statusu administracyjnego – od 2006 roku funkcjonuje on jako wojewódzka samorządowa in­stytucja kultury współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, co zapewnia stałe finansowanie. 

Przykład Wierszalina pokazuje, jak nieoczywiste bywają drogi administracyjno-finansowe teatralnego offu i jak trudno nakre­ślić jego granice. W swej twórczości artyści Wierszalina sięgają zarówno do klasyki literatury (Dziady, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, Życie snem, Klątwa), jak i do tema­tów lokalnych (Wziołowstąpienie, Wierszalin. Reportaż o końcu świata czy pierwszy w historii grupy Turlajgroszek), nie boją się także współczesnych dramatów (Marat-Sade), oraz prozy (Prawiek i inne czasy na podstawie powieści Olgi Tokarczuk). Teatr organizuje również warsztaty, nie tylko stricte teatralne, ale także plastyczne i ogólnoartystyczne, dla dorosłych, dzieci i młodzieży.