Off-Baza

Teatr Wolandejski


Miejsce: Warszawa
Rok założenia: 2000
Dane kontaktowe: Wolandia Piotr Kulczycki,
ul. Wspólna 65/5, 00-687 Warszawa


Teatr Wolandejski jest teatrem dramatycznym, reali­zującym sztuki o tematyce współczesnej oraz adaptującym w sposób współczesny klasyczne dzieła literatury. Jest teatrem opowieści i silnych postaci, stawiającym na siłę konstrukcji dramaturgicznej. Celem teatru jest pokazanie różnych punk­tów widzenia na dany temat oraz tworzenie spektakli szczerych i zrozumiałych dla widzów. Scena Teatru Wolandejskiego znaj­duje się w Domu Kultury Stokłosy przy ul. Lachmana 5 w War­szawie – jest to główna siedziba teatru. Na scenie teatru można zobaczyć też spektakle gościnne. Obecnie w repertuarze m.in. Gender, Krew Karamazowska, Masakra paryska. Szefem teatru jest Piotr Kulczycki. Teatr finansuje się ze środków własnych.