Off-Baza

Teatr Biuro Podróży

Siedziba: Poznań

Rok założenia: 1988

Aktualna liczebność zespołu: 6

Największa impreza: Międzynarodowy Festiwal Sztuki w Edynburgu

Dane kontaktowe: ul. Kossaka 3 m 9, 60-759 Poznań,

tbp@o2.pl

Założycielem i reżyserem Biura Podróży jest Paweł Szko­tak, który przez wiele lat pełnił rolę dyrektora w Teatrze Pol­skim w Poznaniu. Zespół aktualnie składa się z pięciu aktorów i współpracuje z takim artystami jak Michał Kaleta, Jakub Papu­ga czy Barbara Prądzyńska.

Teatr przygotował kilkanaście autorskich spektakli, w tym widowiska plenerowe. Wypracował własną metodę pracy oraz rozpoznawalny styl teatralny, inspirując się działalnością Teatru Laboratorium, Gardzienic i Teatru Ósmego Dnia. Artyści podejmowali tematy nurtujące ówczesną kontrkulturę, czyli brak zgody na funkcjonujący system społeczny. Nadal nie zgadzają się z otaczającą ich rzeczywistością, wierzą w wolną i zaanga­żowaną twórczość.

Jednym z pierwszych spektakli Biura Podróży był Gior­dano, spektakularne widowisko plenerowe o życiu Giordana Bruna. Oprócz tematów związanych z polityką w Biurze Po­dróży poddaje się refleksji ludzką egzystencję, samotność i lęk w takich spektaklach jak choćby Selenauci (1999) inspirowani filmami Georgesa Méliesa i Stanleya Kubricka. Paweł Szkotak tworzy teatr uliczny, który opowiada historie, wywołując emo­cje i prowokując do myślenia. Ironia jego spektakli zazwyczaj niesie za sobą gorzkie, lecz prawdziwe przesłanie.

Teatr Biuro Podróży oprócz artystycznej prowadzi działal­ność edukacyjną, współpracując z instytucjami kultury i grupa­mi teatralnymi na całym świecie, pracując na terenach konflik­tów społecznych i politycznych, w środowiskach wykluczonych, niemających kontaktu ze sztuką. W 2014 roku stworzył spektakl polsko-indyjski 7 Dreams of a Woman, którego tematem była rosnąca przemoc wobec kobiet i dyskryminacja ze względu na płeć; jego premiera odbyła się na Festiwalu Teatralnym ITFOK w Thrissur (Kerala) w Indiach. Projekty edukacyjne Biura Po­dróży mają postać warsztatów teatralnych uczących technik używanych przez teatr. Zajęcia tego typu były organizowane w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Iranie, Izraelu, Niemczech, Ro­sji, Białorusi, Ukrainie, Uzbekistanie, Libanie, Kolumbii i Polsce.

Spektakle teatru zaprezentowane zostały w blisko 50 krajach świata na sześciu kontynentach. W 2002 roku grupa została uhonorowana Nagrodą Ministra Kultury i Nagrodą Mi­nistra Spraw Zagranicznych za zasługi dla promocji Polski na świecie, a w 2004 roku Nagrodą ITI. Szef Biura Podróży w 2005 roku otrzymał Paszport „Polityki”. W 2008 roku Medalami Gloria Artis zostali odznaczeni Paweł Szkotak, Marta Strzałko i Jaro­sław Siejkowski.