Off-Baza

Młody Teatr Ruchu


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2018
Dane kontaktowe: tel. 506 026 735, mlodyteatrruchu@gmail.com


Młody Teatr to autorska inicjatywa edukacyjno-artystyczna będąca wynikiem współpracy z grupą utalentowanych młodych ludzi z Poznania podczas międzynarodowej wymiany artystycznej. W Poznaniu wśród młodego pokolenia występuje potrzeba kreatywnego działania, zaspokojenia ciekawości, artystycznej komunikacji oraz bardziej dostępnej i pozaszkolnej formy edukacji taneczno-ruchowej. Młody Teatr ma na celu przełamanie skodyfikowanej formy nauczania, dając w ten sposób pełną wolność w wyrażaniu swoich osobowości ruchowych. Wyjście poza schemat artystycznej struktury społecznej i nieograniczanie potencjału młodych twórców prowadzić będzie do innowacyjnej metody ich rozwoju. 

Materiał nadesłany.