Off-Baza

Ab Ovo – Teatr Improv


Miejsce: Warszawa
Rok założenia: 2010
Dane kontaktowe: teatrabovo@gmail.com


Ab Ovo to warszawski teatr koncentrujący się na sztuce „impro”. Jak sami to określają: „w skład grupy wchodzą aktorzy, narodowa śpiewaczka operowa, inżynier maszyn ciężkich, ma­gister stolarz oraz prawie światowej sławy klezmer”. Grupę zało­żyła i dowodzi nią Katarzyna Michalska. Mimo charakterystycz­nej dla improwizacji dowolności przebiegu spektakli Ab Ovo posiada w repertuarze konkretne programy: Publiczność rządzi!, Jedyne Takie Show Na Świecie, Vipovo, NaszMiszMasz. W przed­stawieniach odnaleźć można elementy teatru opartego na grze aktorskiej, kabaretu, filmu i muzyki. Koncentracja na improwi­zacji pozwala na dołączanie gości – np. znanych osób w pro­gramie Vipovo. Ab Ovo prowadzi także działalność komercyjną, występując na prywatnych imprezach oraz firmowych even­tach. Coraz częściej zapraszani są do prowadzenia warsztatów „Impro dla biznesu” . Teatr utrzymuje się ze środków własnych.

mazowieckie ; Warszawa ; Ab Ovo – Teatr Improv ; Katarzyna Michalska ; teatr improwizacji.