Off-Baza

ależ Gustawie!


Fundacja – ależ Gustawie!

Siedziba: Łódź
Rok założenia: 2011
Aktualna liczebność zespołu: ok. 20
Dane kontaktowe: ul. Piotrkowska 122/9a, 90-006 Łódź
tel. 606 658 665, alezgustawie@gmail.com

http://alezgustawie.pl/gustaw/


Teatr ależ Gustawie! działa przy Fundacji Tworzenia i Pro­mowania Sztuki. Tworzy go zespół aktorów oraz pasjonatów teatru. Twórcy wierzą w terapeutyczną moc sztuki, a celem statutowym ich fundacji jest jej upowszechnianie, stąd po­dejmowane działania teatralne (tworzenie spektakli, czytanie współczesnej dramaturgii, organizacja paneli dyskusyjnych) i warsztaty artystyczne (teatralnych, literackich, plastycznych). Teatr nie ogranicza swoich projektów do jednej grupy doce­lowej: tworzy dla dorosłego odbiorcy, seniorów, dla dzieci i młodzieży, uwzględnia także osoby niepełnosprawne, domy dziecka oraz środowiska dysfunkcyjne.

Teatr angażuje się w rozmaite projekty. Jednym z nich jest Stary Rynek. Re-animacja, czyli projekt artystyczny, który miał na celu odkrycie możliwości tkwiących w zapomnianej przestrzeni łódzkiego Starego Rynku. Teatru (S)tworzenie to z kolei działania teatralno-edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży z domów dziecka na terenie Łodzi. Celem projektu było włączenie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w czynne uczestnictwo w tworzeniu kultury. Ko­lejny projekt, czyli Brzydkie kaczątko, objął swoim zasięgiem małe górskie miejscowości, Mazury oraz domy dziecka w woj. łódzkim. Teatr organizuje także czytania performatywne i an­gażuje się w akcję Dotknij Teatru.