Kategorie
Spektakle

#fitNIEPODLEGŁA

Teatr Amareya

Data premiery: 24 listopada 2018

Reżyseria: Katarzyna Pastuszak
Asystentka reżyser: Aleksandra Śliwińska
Choreografia: Katarzyna Pastuszak i zespół
Muzyka: Natalia Grzebała, Natalia Chylińska
Reżyseria świateł: Bartosz Cybowski

Występują: Gabriela Bokińczuk, Natalia Chylińska, Mona Rena Górska, Natalia Grzebała, Małgorzata Jabłońska, Katarzyna Krasnoborska, Monika Masalon, Maria Muskat, Joanna Lisewska, Sylwia Nosarzewska, Lech Piszczatowski, Joanna Romaszko, Monika Sączewska, Małgorzata Zamorska


Kategorie
Spektakle

Nomadka

Amareya Theatre & Guests

Data premiery: 29 kwietnia 2017

Koncept, reżyseria: Katarzyna Pastuszak
Choreografia: Katarzyna Pastuszak, Magdalena Jędra, Daniela Komędera
Muzyka: Joanna Duda
Scenografia: Katarzyna Pastuszak

Występują: Monika Wińczyk, Louise Fontain, Magdalena Jędra, Katarzyna Pastuszak, Aleksandra Śliwińska, Daniela Komędera


Kategorie
Spektakle

Kantor_Tropy: COLLAGE

Amareya Theatre & Guests

Data premiery: 14 października 2015

Koncept i reżyseria: Katarzyna Pastuszak
Choreografia: Katarzyna Pastuszak, Yuko Kawamoto
Muzyka (kompozycja i wykonanie): Joanna Duda 
Reżyseria świateł: Bartosz Cybowski
Kostiumy: Daisuke Tsukuda
Obiekty: Adriana Majdzińska, Grażyna Tomaszewska-Sobko

Występują: Kawamoto Yuko, Rui Ishihara, Katarzyna Pastuszak, Aleksandra Śliwińska, Daniela Komędera, Jan Grządziela, Przemysław Jurewicz, Ichi Go


Kategorie
Pomorskie Teatry

Teatr Amareya


Stowarzyszenie Amareya Art

Siedziba: Gdańsk
Rok założenia: 2003
Dane kontaktowe: tel. 504 655 104, amareya.theatre@gmail.com


Teatr Amareya (Stowarzyszenie Amareya Art) został zało­żony przez Katarzynę Pastuszak (tancerkę, reżyserkę, choreo­grafkę, teatrolożkę, animatorkę kultury, badaczkę tańca butō, dyrektorkę artystyczną Teatru Amareya), Agnieszkę Kamińską (tancerkę, wokalistkę, animatorkę kultury) oraz Aleksandrę Śli­wińską (tancerkę, instruktorkę tańca, animatorkę kultury.

Od początku istnienia Teatr Amareya pracuje w Gdań­skim Archipelagu Kultury, przy Klubie „Winda”. Spektakle Teatru prezentowane są na scenach trójmiejskich (między innymi Klu­bu Żak w Gdańsku) i krajowych. Zespół regularnie bierze udział w festiwalach i przeglądach o charakterze ogólnopolskim i mię­dzynarodowym (między innymi Gdański Festiwal Tańca).

Od początku działalności zespół prowadzi swoje projekty na trzech płaszczyznach – artystycznej, dydaktycznej i anima­torskiej. Wszystkie trzy są też od początku w mniejszym bądź większym stopniu osadzone w filozofii i estetyce tańca butō. Działania Teatru łączą butō z tańcem współczesnym, teatrem fizycznym, technikami tańca modern Marty Graham i perfor­mansem, tworząc specyficzny i oryginalny język artystycznego przekazu, umiejscowiony w kulturowych kontekstach, łączą­cych filozofię oraz estetykę dalekowschodnią i europejską.

Od momentu powstania Amareya regularnie tworzy spektakle teatralne. Do tej pory powstały między innymi: Ocaleni. Na skraju nieba (2010), przedstawienie podejmujące temat powojennej traumy; Pusty dom (2011), opowiadający o doświadczeniu straty i pustki; performatywny spektakl No­madka (2012), poruszający kwestie migracji i powiązanej z nią dyskryminacji, oraz With-in. Wewnątrz (2013), spektakl o feno­menie narodzin.

Istotną płaszczyzną działania Teatru są projekty tworzo­ne przy współudziale polskich i zagranicznych artystów, któ­rych efektem są spektakle teatralne, performanse i działania warsztatowe. Do nich należy kolektyw artystyczny „Amareya Theather and Guests”, w który zaangażowani są między innymi Dorota Androsz, Anna Kalwajtys, Joanna Duda czy Magdalena Jędra. Efektem tych działań jest między innymi głośny spektakl Ofelia_remix, poruszający szeroki temat obecności kobiety we współczesnej rzeczywistości.

W 2015 roku Teatr Amareya rozpoczął prestiżowy mię­dzynarodowy projekt „Kantor_Tropy”, podejmujący w szeregu działań artystycznych i edukacyjnych twórczość Tadeusza Kan­tora, łączący taniec współczesny, butō, performans, muzykę nowoczesną i sztuki wizualne.

Najnowszy projekt Teatru Amareya to „Perforacje: Pamięć wody”, tworzony przy współudziale polskich i japońskich arty­stów, realizowany poprzez cykl przedstawień, instalacji i działań edukacyjno-warsztatowych.

SPEKTAKLE