Kategorie
Spektakle

Blaszany Bębenek

Teatr Tetraedr

Data premiery: 15 czerwca 2018

Tekst adaptowany: Gunter Grass, „Blaszany Bębenek”
Reżyseria: Grażyna Tabor

Występują: Agnieszka Rajda, Łukasz Czogalik, Jakub Tabor, Marcin Franaszek

Spektakl znalazł się w finale drugiej edycji Konkursu na Najlepszy Spektakl Teatru Niezależnego „The Best Off”.


Kategorie
Spektakle

Gwoli jakiejś tajemnicy

Teatr Tetraedr

Data premiery: 25 marca 2017

Reżyseria: Grażyna Tabor
Tekst adaptowany: Witold Gombrowicz, “Pamiętnik Stefana Czarnieckiego”

Występują: Agnieszka Rajda, Oliwia Urbanowska, Paulina Szincel, Jakub Tabor, Łukasz Czogalik, Marcin Franaszek, Radosław Wróbel

Zespół Teatru Tetraedr ze spektaklem Gwoli jakiejś tajemnicy został Laureatem pierwszej edycji Konkursu na Najlepszy Spektakl Teatru Niezależnego “The Best Off”.


Kategorie
Opolskie Teatry

Teatr Tetraedr


Siedziba: Racibórz
Rok założenia: 1992
Sala: Raciborskie Centrum Kultury
Dane kontaktowe: Teatr Tetraedr,
ul. Chopina 21, 47-400 Racibórz,
tel. 32 415 25 40, 32 415 31 72, rck@gmail.com.pl

https://www.facebook.com/Teatr-Tetraedr-105112762891206


eatr Tetraedr został założony w Raciborzu przez reży­serkę Grażynę Tabor, która oprócz pisania scenariuszy i reży­serowania spektakli prowadzi warsztaty teatralne dla różnych środowisk w całej Polsce, zajęcia teatralne dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, przy­gotowuje etiudy, performanse i działania parateatralne. Jest też inicjatorką działalności grupy śpiewaczej Sudarynja, która poszukuje tradycyjnych, regionalnych pieśni m.in. bałkańskich, ukraińskich i cerkiewnych. Cechami wyróżniającymi aktorstwo zespołu Teatru Tetraedr jest organiczność, fizyczność oraz czę­ste odwoływanie się do archetypów, rytuałów i rytmów życia codziennego. Tematycznie teatr stroni od publicystyki i bieżą­cych spraw politycznych. Swoje spektakli wpisuje w ramy sur­realizmu, absurdu i groteski. Inspiracją literacką dla twórców są dzieła Kajzara, Tuwima, Miłobędzkiej, Gombrowicza i Schulza, przy czym jednak w spektaklach rolę słowa mówionego ogra­nicza się do minimum.

Teatr zrealizował około dwudziestu pięciu spektakli. Obecnie w repertuarze ma następujące tytuły: Renety, goldeny, What a bloody story, Na ulicy Szewskiej, Przetarg, Kto usta Twe całował, Szczur bez maści, Regał ostatnich tchnień. Aktorami większości tych przedstawień są studenci. Teatr też stale współ­pracuje z pensjonariuszami Zakładu Poprawczego w Raciborzu. Tym sposobem zrealizowano takie wspólne projekty jak Ciało, rytm, maska czy Zderzenia-zdarzenia.

Teatr bierze aktywny udział w festiwalach krajowych. Ma na swoim koncie: I nagrodę na VII Festiwalu Sztuki Teatralnej w Rybniku, Grand Prix za przedstawienie What a bloody story na Zderzeniach Teatralnych w Warszawie, I nagrodę na XIX Ogól­nopolskim Otwartym Festiwalu Teatrów Amatorskich Odeon w Andrychowie oraz II nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym „Blackout” w Wołominie.