Off-Baza

Borkowska Małgorzata (red.), „Akademia Ruchu. Miasto. Pole akcji”

Akademia Ruchu. Miasto. Pole akcji, pod red. Małgorzaty Borkowskiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Akademii Ruchu, Warszawa 2006

Książka Akademia Ruchu. Miasto. Pole akcji stanowi próbę stworzenia rzeczowego udokumentowania aktywności Akademii Ruchu, polskiej eksperymentalnej grupy teatralnej i artystycznej powstałej w Warszawie w 1973 roku. Od tego czasu aktywnie działała jako interdyscyplinarne centrum sztuki. Liderem grupy aż do swojej śmierci był Wojciech Krukowski, polski historyk sztuki, kurator wystaw, założyciel i wydawca magazynu artystycznego „Obieg”. Publikacja powstała z okazji retrospektywnej wystawy prezentującej dokumentację filmową i fotograficzną aktywności Akademii Ruchu w przestrzeni miejskiej w latach 1975-2011 (CSW Zamek Ujazdowski). Kurator wystawy: Wojciech Krukowski. Jej zakres tematyczny obejmuje bardzo wszechstronną działalność AR w środowisku społecznym: spektakle, prezentacje w galeriach, akcje uliczne i działania w różnorodnych płaszczyznach obszaru miasta, animacje kulturowe, warsztaty. Książka zawiera teksty w języku angielskim, liczne ilustracje oraz płytę DVD z materiałami wideo.