Off-Baza

Ciechowicz J., Żurowski A. (red.), „Gdańskie teatry osobne”

Gdańskie teatry osobne, pod red. Jana Ciechowicza i Andrzeja Żurowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000

Praca zbiorowa pod redakcją Jana Ciechowicza, wybitnego teatrologa i literaturoznawcę, profesora nauk humanistycznych związanego z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, oraz Andrzeja Żurowskiego, profesora akademickiego, przez dwadzieścia lat pełniącego funkcję wiceprezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych.  Wśród autorów tomu znajdziemy takich badaczy jak: Wojciech Owczarski, Mieczysław Abramowicz, Ewa Nawrocka, Hanna Dyktyńska, Michał Błażejewski czy Małgorzata Jarmułowicz. Poszczególne teksty w poświęcone zostały tytułowym „teatrom osobnym”, czyli niemieszczącym się w tradycyjnych ramach zawodowego teatru dramaturgicznego. Znajdziemy w nich historię i próby interpretacji działalności takich związanych z Gdańskiem zespołów jak Teatr Rak Co-To, Teatr Rozmów, Gdańskie Studio Rapsodyczne, Studencki Teatr Jedynka, Teatr Snów czy Teatr Atelier.