Off-Baza

Dobrowolski Piotr, „Wolność, równość, teatr. Pięć la Sceny Roboczej…”

Piotr Dobrowolski, Wolność, równość, teatr. Pięć la Sceny Roboczej (2012-2017), Czas Kultury, Poznań 2017

Wolność, równość, teatr. Pięć lat Sceny Roboczej nie jest książką, która cokolwiek podsumowuje czy zamyka” – stwierdza jej autor Piotr Dobrowolski. Przekonuje też, że napisane przez niego dzieło stanowi zapis zaledwie „chwilowej świadomości na temat zjawiska – inicjatywy, idei, miejsca – które ciągle zmienia się i rozwija”, jako że „poznańskie Centrum Rezydencji Teatralnej Scena Robocza jest żywym organizmem tworzonym przez pracujących tu ludzi, widzów i artystów”. Funkcjonuje na zasadzie laboratorium praktyk artystycznych, którego nadrzędną zasadą jest swoboda twórcza. Proponuje kompleksowe wsparcie w procesie tworzenia. Podobne podejście pozwala na stworzenie różnorodnej, ale i równej – formalnie i artystycznie – sceny, która mieści zarówno doświadczone i uznane autorytety, jak i zespoły, które poszukują własnej drogi artystycznej. Ich głosy stają się najcenniejszym materiałem tej publikacji.