Off-Baza

Glutaminian Sodu


Siedziba: Olkusz
Rok założenia: 2008
Sala: Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu
Dane kontaktowe: teatr.gs@gmail.com

https://www.facebook.com/GlutaminianSodu/


Grupa teatralna Glutaminian Sodu powstała w paździer­niku 2008 roku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu. Wówczas Agnieszka Grabowska i Maciej Nabiałek urządzili casting do zespołu, z którego finalnie wyłoniono dwanaścio­ro członków grupy. W tym samym czasie dwójka założycieli przystąpiła do projektu wspieranego przez Małopolski Insty­tut Kultury „Dilettante – teatr w ruchu”, współorganizowanym przez krakowski Teatr Figur. Nazwa teatru pochodzi od związ­ku chemicznego obecnego praktycznie w każdym produkcie spożywczym. „Też chcieliśmy być wszędzie obecni. I chcemy wzmacniać doznania z otaczającej nas rzeczywistości” – mówił w jednym z wywiadów Nabiałek, pracujący na co dzień jako menadżer banku.

Na przełomie 2008/2009 roku powstał pierwszy autorski spektakl zespołu: Don Kichote według Glutaminianu Sodu, uho­norowany między innymi nagrodą im. Mieczysława Kotlarczyka na XXXVI Wadowickich Spotkaniach Teatralnych. Rok później uszczuplona o kilka osób grupa zaprezentowała przedstawie­nie Arboretum, czyli historie pisane żywicą, rozpoczynając tym samym przygodę zespołu z teatrem cieni. Spektakl był dowcip­ną reakcją na wycinkę drzew, która miała miejsce w ich rodzi­mym mieście. Kolejne produkcje Glutaminianu Sodu to Pokój 303, oparty na opowiadaniach Etgara Kereta, Rury oraz Kata­strofa. Teatr ma również na koncie spektakl O Paszczaku, który kochał ciszę według Tove Jansson, zrealizowany w formie teatru cieni.

Glutaminian Sodu to grupa o charakterystycznym po­czuciu humoru, młodzieńczej energii, bystrym – i często kry­tycznym – okiem spoglądająca na świat. Chętnie bierze czyn­ny udział w projektach edukacyjnych ożywiających tkankę miejską, angażując się w wydarzenia organizowane w ramach różnych imprez okolicznościowych w Olkuszu (jedną z ważniej­szych jest Noc Teatru). Od kilku lat grupa realizuje happeningi w ramach zakończenia wakacji: Sen nocy letniej (2012), Ćmy ciem ciemny (2013), Avalon – wyspa jabłek (2014). Grupa wyjeż­dża na różne festiwale i przeglądy teatru offowego, m.in. Ska­wiński Tydzień Teatralny, Inkubator Teatralny w Mysłowicach, „Wózek Tespisa” w Lanckoronie.