Off-Baza

Grenda Magdalena, „Mistrzowie drugiego planu – poznański teatr alternatywny po 1989 roku”

Magdalena Grenda, Mistrzowie drugiego planu – poznański teatr alternatywny po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2014

Monografia Magdaleny Grendy, profesorki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mistrzowie drugiego planu. Poznański teatr alternatywny po 1989 roku to zbiór dziewięciu obszernych wywiadów, jakie Magdalena Grenda przeprowadziła z twórcami zespołów tworzących poznańskie środowisko teatrów alternatywnych, czyja działalność i rozwój nastąpiły po 1989 roku. Jak sama pisze: „Intencją książki jest zainicjowanie dyskusji na temat teatru alternatywnego, a zarazem chęć ośmielenia samych jego twórców do zabrania głosu w sprawie ich twórczych dokonań i aktualnych poszukiwań artystycznych”. Tytułowi Mistrzowie Drugiego Planu to twórcy teatrów: Biuro Podróży, Porywacze Ciał, Strefa Ciszy, Usta Usta (2XU), Usta Usta Republika, Circus Ferus i Fuzja. Książka stanowi pierwszą publikacją w ramach projektu Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA wydaną we współpracy z Wydawnictwem WNS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.