Off-Baza

Grupa Kijo


Siedziba: Łódź
Rok założenia: 2010
Aktualna liczebność zespołu: 11
Największa impreza: FRU Festiwal
Dane kontaktowe: AOIA, ul. Zachodnia 54/56, 90-403 Łódź
tel. 502 15 96 96, kijogroup@gmail.com

https://www.facebook.com/KIJO-133531206712754/


Kijo to grupa, która w swojej twórczości stawia na spotka­nie, wymianę doświadczeń, współpracę w działaniu. W proce­sie tworzenia poszukuje na gruncie improwizacji, improwizacji kontaktowej, tańca współczesnego, teatru fizycznego, podstaw sztuk walki, szeroko pojętego ruchu. Wynika to z różnorodnych doświadczeń scenicznych i specjalizacji członków grupy. Za punkt wyjścia do kreowania i odkrywania grupa obiera poję­cie ciekawości.

Działalność artystyczną otwiera spektakl Miokloniis (2011) i Do (2011), później Wszystko to, z czym się (nie) urodzi­liśmy (2013), Umrzeć w Atenach (2013), Do Witolda ( 2013), Spo­kojnie, inni mają gorzej (2014), Gwiezdne potyczki (2014). Ostat­nia premiera teatru to Projekt kisz (2015) z pogranicza ruchu, muzyki i słowa, dla którego inspiracją była twórczość Bartka Waglewskiego (Fisza).

Kijo często tworzy także performanse w przestrzeni, np. Człowiek z betonu (2011, 2012), Z rzeki powstałaś (2013), Nie je­steś ślepy (2013).