Off-Baza

Grupa Teatralna Wikingowie


Rok założenia: 2013


Wikingowie to grupa teatralna stworzona przez mieszkańców Ośrodka dla Bezdomnych w Szczepankowie. Opiekę artystyczną nad jej działalnością objęła Dorota Abbe, aktorka Teatru Nowego w Poznaniu. Ich pierwszy spektakl – „Powrót Wikingów„ opowiadał o kolejach losu ludzi bezdomnych, o ich marzeniach i planach, o różnych przyczynach bezdomności. Drugi spektakl – „Nibylandia” mówił o wychodzeniu z bezdomności. „Sztama” to ich trzeci spektakl, wyprodukowany w ramach „Teatru powszechnego” – całorocznego, autorskiego projektu performatywnego realizowanego przez Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu od 2016 r., złożonego z przedstawień tworzonych przez środowiska osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na stan zdrowia czy status społeczny.

Grupa nie ma stałej siedziby. Próby i spotkania odbywają się w Ośrodku dla Bezdomnych, przy pracy nad dwoma pierwszymi spektaklami „przygarnął” ich Teatr Nowy w Poznaniu, przy ostatnim – CK Zamek. Odwołuje się głównie do teatru dokumentalnego, z bardzo wyraźnym rysem społecznym i edukacyjnym. Nie chce jednak być postrzegana wyłącznie przez pryzmat statusu społecznego jej członków, ucieka od banału i moralizatorstwa, dbając o poziom artystyczny spektakli i ciągły rozwój.

Materiał nadesłany.