Off-Baza

Hasiuk Magdalena, „Teatr słońca. Od rewolucji na kozłach do odysei uchodźców”

Magdalena Hasiuk, Teatr słońca. Od rewolucji na kozłach do odysei uchodźców, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2016

Pierwsza tego rodzaju książka w Polsce przedstawiająca dokonania legendarnej francuskiej sceny eksperymentalnej. Théatre du Soleil to międzynarodowy zespół, prowadzony przez charyzmatyczną reżyserkę Ariane Mnouchkine w dawnej fabryce amunicji Cartoucherie w Vincennes. Zespół ma wyraźną prospołeczną orientację i liberalny humanizm jako podstawową wartość. „Jednocześnie Teatr Słońca podejmuje palące problemy współczesnego świata na sposób artystyczny, czerpiąc inspiracje dotyczące języka zarówno z dokonań dwudziestowiecznej awangardy teatralnej i filmowej, jak i z konwencji klasycznych teatrów Wschodu”. Tytuł dzieła nawiązuję do marzenia przedstawiciela Wielkiej Reformy teatralnej Copeau o „deskach na dwóch kozłach, drżących pod stopami młodości, która na nie wybiegnie”. Znajdziemy w nim opisy spektakli zespołów oraz refleksje dotyczące bardzo szerokiego wachlarzu artystyczno-społecznych problemów i zagadnień.