Off-Baza

Hesperydy


Siedziba: Chełm
Rok założenia: 2007
Sala: Sala widowiskowa Chełmskiego Domu Kultury (500 miejsc)
Aktualna liczebność zespołu: 36
Dane kontaktowe: tel. 82 563 00 81 (wew. 315), hesperydy@chdk.chelm.pl

https://www.facebook.com/TeatrHesperydyfanpage/


Teatr zajmuje się nie tylko realizacją spektakli scenicz­nych, a także widowisk plenerowych przy wykorzystaniu dźwięku i ognia. Grupa działa w Chełmskim Domu Kultury, skupiając gimnazjalistów i młodzież szkół średnich. Instrukto­rem i reżyserem jest Elżbieta Dopieralska. Zajęcia realizowane są w czterech grupach podzielonych według poziomu zaawan­sowania. Teatr zrzesza młodzież gimnazjalną i licealną, działając przede wszystkim edukacyjnie. Poza podstawowymi elemen­tami warsztatu aktorskiego uczy się tu pracy w grupie. Teatr realizuje tylko własne projekty. Do realizacji grupy należą takie przedstawienia jak Raj, Szeptuchy, Wyspa Żywiołów, a także mo­nodramy (Brida), widowiska plenerowe (Wielki Mały Człowiek), happeningi w przestrzeni miejskiej. Co roku teatr organizuje Wieczór Teatralny Hesperyd, podczas którego prezentuje przedstawienia swoje i zaproszonych gości. Teatr finansowany jest jako jednostka Chełmskiego Domu Kultury.