Kategorie
Baza Badacza

Jawłowska Aldona, „Więcej niż teatr”

Aldona Jawłowska, Więcej niż teatr, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988

Jak przyznaje autorka, Więcej niż teatr nie jest ani studium monograficznym zawierającym kompletne informacje o teatrach kształtujących oblicze tego ruchu, ani analizą socjologiczną jego społecznych czy też terapeutycznych funkcji. Nie jest również interpretacją wypowiedzi artystycznych tego teatru sytuującą go wyłącznie w obrębie sztuki. Jej celem jest przedstawienie teatru studenckiego jako wielowymiarowego zjawiska, które nie mieści się ani w granicach działalności społecznej, ani w granicach sztuki. To więcej niż ruch i więcej niż teatr. To także instytucja, miejsce do życia, zabawa, swoisty azyl dla nieprzystosowanych. Lecz przede wszystkim to próba przeciwstawienia kulturze zastanej – odmiennej kulturowej całości.  Nie w postaci werbalnych opisów, owego „nowego modelu kultury”, lecz w działaniu realizującym się jako poszukiwanie własnych form życia i twórczości.