Off-Baza

Komuna// Warszawa


Miejsce: Warszawa
Sala: w siedzibie teatru (50-70 miejsc)
Rok założenia: 2009
Aktualna liczebność zespołu: 10
Dane kontaktowe: kontakt@komuna.warszawa.pl

https://komuna.warszawa.pl/aaa-2/


Na przełomie lat 2004/2005 członkowie Komuny Otwock przenieśli się do Warszawy. Od kwietnia 2007 zaczęli pracować na warszawskiej Pradze (ul. Lubelska 30/32).W listopadzie 2009 zorganizowano festiwal pod hasłem „Komuna Otwock: 20 lat i koniec”. Przy tej okazji zainaugurowano działalność Ko­muny// Warszawa, będącej kontynuacją działań poprzedniej grupy, utrzymanych w lewicowym dyskursie, zorientowanych na współczesną sztukę plastyczną, teatralną i performatywną, a także na działalność społeczną. Rozpoczęli od plastyczno­-konceptualnej kampanii miejsko-internetowej Trzeba uważać (2010). W ramach cyklicznego programu „Perform” organi­zowano pokazy i spotkania z najciekawszymi polskimi twór­cami pracującymi na pograniczach teatru wizualnego, tańca współczesnego, sztuk performatywnych i aktywności społecz­nych. Zorganizowano również międzynarodowy festiwal war­sztatów „Teatr w przestrzeni publicznej”. Komuna// Warszawa jest autorem cyklów RE//MIX i Mikro-Teatr, w ramach których powstało kilkadziesiąt premierowych produkcji. W projektach organizowanych przez K//W spektakle zrealizowali m.in. Mo­nika Strzępka i Paweł Demirski, Krzysztof Skonieczny, Marcin Liber, Paweł Passini, Krzysztof Garbaczewski i Marcin Cecko, Leszek Bzdyl, Mikołaj Mikołajczyk, Weronika Szczawińska czy Wojtek Ziemilski.

W swojej siedzibie na warszawskiej Pradze przy ul. Lubel­skiej prowadzi swoiste „miejsce kultury”, gdzie wystawiane są nie tylko sztuki teatralne, ale proponowane są także inne dzia­łania angażujące publiczność, takie jak perfomanse, wykłady, pokazy filmów i wideo, koncerty, dyskusje.Spektakle Komuny były prezentowane i nagradzane na festiwalach międzynarodowych m.in. w Edynburgu, Kijo­wie, Moskwie, Berlinie, Monachium czy Tbilisi. Najważniejsze przedstawienia zespołu to m.in. Bez tytułu (1997), Design/ Gropius (2002), Perechodnik/Bauman (2003), Przyszłość świata (2006), Księgi (2009), Sierakowski (2011), Atatürk albo dlaczego pojechałem do Istambułu (2012), Paradise Now? Re//Mix Living Theatre (2013), Tocqueville. Życie codzienne po Wielkiej Rewolucji (2014). Grupa finansuje się z dotacji samorządowych, wpływów z biletów i darowizn.