Off-Baza

Krawczak Ewa, „Kultura alternatywna w Lublinie. Studia, szkice, eseje”

Kultura alternatywna w Lublinie. Studia, szkice, eseje, pod red. Ewy Krawczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005

Jak przyznaje we stępie tomu jej redaktorka Ewa Krawczyk: „Pomysł przygotowania niniejszej publikacji nie miał nic wspólnego z zamiarem dyskutowania o tym, czy Lublin jest prowincją, czy też nią nie jest, ale wynikał z przekonania autorów tekstów, że jest on jednym z mateczników kultury alternatywnej i warto, w formie książki, ocalić w ludzkiej pamięci lubelskie, alternatywne praktyki, ich inicjatorów i uczestników. Odegrały one znaczącą rolę w przemianach polskiej rzeczywistości, stając się nośnikiem krytyki i kontestacji oraz obszarem identyfikacji postaw indywidualnych i społecznych, tak ich twórców, jak i publiczności”. Zgodnie z tym założeniem na dzieło składają się opisy działalności takich zespołów i grup jak Teatr Provisorium, Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, Lubelski Teatr Tańca, Scena 6, Teatr NN czy Scena Plastyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.