Off-Baza

Krukowski Wojciech , „Tyle lat, co Polska Ludowa albo 45 lat od wtorku”

Wojciech Krukowski, Tyle lat, co Polska Ludowa albo 45 lat od wtorku, pod red. Tomasza Platy, CSW – Zamek Ujazdowski, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut Sztuk Performatywnych, Warszawa 2015

Książka Tyle lat, co Polska Ludowa albo 45 lat od wtorku to kilkaset krótkich prozatorskich fragmentów, obrazów wydobytych pod koniec życia z pamięci przez Wojciecha Krukowskiego, założyciela słynnej Akademii Ruchu, Kino/Teatru/Tęcza, Dziekanki, magazynu „Obieg”, wieloletniego dyrektora CSW Zamek Ujazdowski. Stanowią one świadectwo konsekwencji, ale i nieustannej gotowości na zmianę. Patchwork wrażeń, wspomnień, śladów momentów szczególnych i epifanii. Wszystko razem na tle wielkiej i małej historii, wpisane w kontekst 45 lat Polski Ludowej. Wojciech Krukowski autobiografię spisywać zaczął w ostatnich miesiącach życia. Zaledwie niewielką część materiału pozostawił w formie gotowej do druku. Resztę – w postaci odręcznych notatek. Na użytek publikacji zostały one zredagowane przez Tomasza Platę i ułożone w porządku najprostszym – chronologicznym.