Off-Baza

Litwiniec Bogusław , „Teatr młody – teatr otwarty”

Bogusław Litwiniec , Teatr młody – teatr otwarty, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978

Książka Bogusława Litwinca, polskiego reżysera teatralnego, działacza kulturalnego, polityka i senatora. Figury bardzo ważnej dla życia teatralnego kraju. W  latach 1967–1993 Litwiniec organizował Międzynarodowy Festiwal Teatru Otwartego we Wrocławiu, kierował Ośrodkiem Teatru Otwartego „Kalambur”, był dyrektorem artystycznym Festiwalu Polskiej Sztuki Współczesnej we Wrocławiu, współtworzył i redagował miesięcznik „Śmiech Europy”. Na V Międzynarodowym Festiwalu Teatru Otwartego w 1975 ogłosił manifest 21 przekonań sztuki otwartej, stanowiący próbę syntezy ideałów kontrkultury. W książce zamieszczono artykuły programowe, przemówienia, wywiady i eseje.  Zawierają one próbę wyodrębnienia zjawisk charakterystycznych dla ówczesnego młodego teatru na świecie i określenia tego, co łączyło te wszystkie teatry wyrastające z różnych kultur, tradycji estetycznych i warunków społecznych.

Do nabycia w antykwariatach.