Off-Baza

Lothe Lachmann Videoteatr „Poza”


Miejsce: Warszawa
Rok założenia: 1985
Dane kontaktowe: p.lachmann@gmail.com


Wideoteatr Jolanty Lothe i Piotra Lachmanna jest najdłu­żej działającym teatrem multimedialnym w Polsce. Uczynienie nowych mediów rdzeniem artystycznego świata zaowocowa­ło unikalnym językiem teatralnym, w którym żywy plan często ustępuje miejsca multimedialnym przestrzeniom, a aktorom w żywym planie towarzyszą inni – pojawiający się tylko na ekranie. Zainspirowany między innymi polską literaturą (Stani­sław Ignacy Witkiewicz, Jan Kott) Lachmann zdecydował się na stworzenie teatru nad Wisłą, mimo iż jego ojczyzną są Niemcy. Główną aktorką i partnerką uczynił Jolantę Lothe. Wiele z mate­riałów filmowych wykorzystywanych w ich spektaklach zostało nakręconych podczas rozlicznych podróży, głównie po krajach Południa, co ma wpływ na tematykę i nastrój spektakli, czer­piących niekiedy z odległych kulturowo i geograficznie tradycji (np. Egipt, ale też japoński teatr nō). Działaniom artystycznym Lachmanna i Lothe przyświeca idea humanistycznego poten­cjału tkwiącego w nowej technice, która użyta ludycznie może podważyć prymat wszechobecnej telewizji, będącej w rozu­mieniu twórców wideoteatru „najgorszym narkotykiem XX wieku”. Oryginalna formuła wideoteatru rozwinęła się również dzięki współpracy z innymi twórcami nie tylko teatralnymi, jak np. Tadeusz Różewicz, Jan Peszek, Jadwiga Rappé, Wiesław Ko­masa, Krzysztof Knittel, Szábolcs Esztényi, Marian Grześczak, Piotr Moss, Artur Stefanowicz, Zbigniew Konopka, Maria Pe­szek, Raphael Rogiński, Daniel Pigoński, Mateusz Banasiuk. Te­atr ma w swoim dorobku dwadzieścia autorskich spektakli wy­reżyserowanych przez Piotra Lachmanna i prezentowanych na całym świecie. Do najsłynniejszych należą m.in. te układające się w cykl Akt-orki (1985, 1987, 1988, 1990, 1999), jak również te dotyczące wybitnych postaci literatury (Watogodzina, Różewicz z odzysku). Teatr finansował swoją działalność z dotacji, głównie z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy.