Off-Baza

Magapar Teatr Światła


Siedziba: Lubaczów
Rok założenia: 1983
Sala: Miejski Dom Kultury w Lubaczowie,
ul. Marii Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów
Dane kontaktowe: tel. 515 513 053, magapar@tlen.pl

https://magapar.com/


Teatr Światła Magapar powstał z inicjatywy Barbary Thie­me. Liderka zespołu jest absolwentką Katolickiego Uniwersy­tetu Lubelskiego, kierunek historia sztuki, ukończyła też pody­plomowe Studia Teatru i Filmu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przez lata działalności reżyserskiej zajmowała się także pisaniem artykułów o teatrze i sztuce, wydała książkę o działalności teatru (B. Thieme, Magapar, Wieluń 2007). Jest stypendystką Instytutu Kultury i Nauki Janineum w Austrii. W Magaparze zajmuje się wszystkim – reżyserią aktorów i świa­teł, pisaniem scenariuszy, scenografią, choreografią i organiza­cją. Thieme przez lata wypracowała specyficzny język teatralny. Zupełnie zrezygnowała z używania słów i zwróciła się w stronę formy: ciała, światła i muzyki jako podstawowego budulca swo­ich spektakli, które mają pobudzać wyobraźnię i wrażliwość widza, prowokować go do przemyśleń i interpretacji zobaczonych obrazów. Często korzysta z wielkich lalek lub ubiera aktorów w maski i obszerne togi. Zdaniem reżyserki teatr może mówić jedynie symbolami, a wrażliwość i kompetencje kulturowe in­dywidualnego widza przeprowadzą go przez przedstawienie, tak by czerpał z niego jak najwięcej. Magapar pracuje w Miejskim Domu Kultury w Lubaczo­wie – tam odbywają się próby, ale część spektakli pokazywa­na jest w innych przestrzeniach – kościołach, opuszczonych budynkach, na wolnym powietrzu. Aktorzy współpracujący z Thieme to uczniowie lubaczowskich szkół. Co roku dochodzi do wymiany części zespołu i powstaje nowy spektakl. Jego temat zawsze zależy od grupy. Członkowie najczęściej sięgają po mi­tologię grecką, stare bajki i przypowieści lub tworzą autorskie scenariusze dotyczące podstawowych kwestii ludzkiego życia.

Jednym z wielu sławnych spektakli Magaparu są Miejsca (2006), opowieść o szukaniu celu w życiu, realizowaniu marzeń, próbach pokochania i zostania pokochanym. Dzięki tej pracy zespół w 2006 roku został zaproszony na Międzynarodowy Fe­stiwal Fringe w Nowym Jorku i zagrał na Broadwayu. Otrzymał również międzynarodowe nagrody na festiwalu na Florydzie: za wybitną reżyserię i koncept spektaklu.

To tylko jeden z wielu sukcesów zespołu Magapar. Do tej pory pokazywał swoje spektakle na najważniejszych scenach niezależnych w kraju i brał udział w międzynarodowych festi­walach teatralnych w: Szwajcarii, Francji, Danii, Anglii, Austrii, Niemczech, na Słowacji, w Kanadzie, Turcji, USA (dwukrotnie), w Tunezji. Teatr ten prezentował swoje przedstawienia na Ukra­inie, na Węgrzech, we Włoszech i Portugalii.