Off-Baza

mufmi


Miejsce: Warszawa
Sala: brak siedziby
Rok założenia: 1995
Aktualna liczebność zespołu: 6
Dane kontaktowe: tel. 606 877 606, eferte@eferte.pl

https://www.facebook.com/Mufmi/


Mufmi to teatr autorski Anny Piotrowskiej, który istnieje już blisko 20 lat. Od 2014 r. jego koordynatorem ds. artystycz­nych i edukacyjnych jest wieloletnia tancerka Aleksandra Bożek-Muszyńska. W ciągu tych lat swoje talenty rozwijało tu blisko 70 osób, które aktywnie działają w obrębie sztuki tań­ca, teatru, performansu, sztuk wizualnych, działań społeczno­-animacyjnych czy też w formie aktywnej widowni. Są to m.in. Anna Achimowicz, Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Aleksandra Hirszfeld, Piotr Strzęboszewski czy Rafał Maliszewski. Najważ­niejsze w pracy Piotrowskiej jest otwarcie na kreację i proces twórczy, a także tworzenie specyficznego języka scenicznego, który czerpie z tańca, gestu, absurdu i abstrakcji.

Zespół wielokrotnie brał udział w festiwalach tanecznych w całej Polsce (Warszawski Wieczór Tańca i Ruchu, Młodzieżo­wy Przegląd Artystyczny PUPA w Warszawie, Dance Explosions w Gdańsku, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca w Lubli­nie, Międzynarodowe Prezentacje Współczesnych Form Tanecz­nych w Kaliszu, Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczes­nego i Festiwal Sztuki Tanecznej w Bytomiu. Występował także za granicą (Budapeszt, Sztokholm, Praga, Bratysława, Berlin, Bruksela, Mediolan, Kirkenes, Palermo). Za spektakl Gemini otrzymał pierwszą nagrodę na 14. Międzynarodowych Prezen­tacjach Współczesnych Form Tanecznych „Scena off” w Kaliszu (2006). Rok później także tam zwyciężył spektaklem Cztery róże dla Lucienne, który wyróżniło też jury Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Współczesnego PolemiQi 2006 (w kategoriach kreacja wiarygodnej rzeczywistości scenicznej i najlepszy dra­maturg). Spektakl fall(ing) ceil(ing) był prezentowany na Polskiej Platformie Tańca 2010 w Poznaniu oraz na XVIII Międzynaro­dowych Spotkaniach Sztuki Akcji „Rozdroże” 2011. Spektakl R.O.Z.G.R.Y.W.K.A. otrzymał trzecią nagrodę XV Festiwalu Sztuki Teatralnej w Rybniku (2013).

Mufmi zajmuje się również działaniami z rodzaju site-specific, np. Atak Przestrzeni, Kino o każdej porze (na za­proszenie CSW w Warszawie we współpracy artystycznej z Ola­vem Westphalenem – Polish Scores), Puste miejsca (stare kino Klubu DGW), z GÓRY na DÓŁ, trans marszałkowska, mufmi in, mufmi out.

Na swoim koncie mufmi ma też dobrze przyjęte spekta­kle dla dzieci – m. in. Brzechwa_ruszony, taneczna bajka inspi­rowana wierszami Jana Brzechwy.

Celem mufmi jest upowszechnianie sztuki tańca, edu­kacja artystyczno-taneczna oraz działania autorskie. Nową ścieżką działań teatru jest praca z poszczególnymi artystkami, wywodzącymi się głównie z mufmi. Do ważniejszych reali­zacji grupy należą m.in. Głowoteka, Romcia i Julek, U cioci na imieninach, moja twarz_moja śmierć, Bóg 8. dnia, Puste miejsca, Zmian(AA) pogody.

Mufmi działa dzięki wsparciu Fundacji Rozwoju Tańca, a obecnie współpracuje z Mazowieckim Instytutem Kultury. Wcześniej przez wiele lat związane było z Klubem Dowództwa Garnizonu Warszawa. Swoje działania artystyczne teatr finansu­je z programów grantowych, dotacji i środków własnych.