Off-Baza

Od Jutra


Siedziba: Kutno
Rok założenia: 1984
Sala: Kutnowski Dom Kultury
Aktualna liczebność zespołu: 7
Największa impreza: Letnie Spotkania Artystyczne
Dane kontaktowe: ul. Teatralna 1, 99-300 Kutno, tel. 24 252 82 92, odjutra@onet.pl

https://www.facebook.com/gtodjutra/


Teatr wywodzi się z Teatru Małych Form – działającego od 1979 roku w Kutnowskim Domu Kultury. W 1983 roku Ma­rzena Bielecka, Grażyna Błaszczyk, Dariusz Sikorski i Wojtek Wa­ryszewski na podstawie tekstów Gałczyńskiego przygotowali żart sceniczny pt. Kominek zgasł. Pierwszym instruktorem była Teresa Mosingiewicz, która do dziś czuwa nad grupą. W 2013 roku teatrem zajęła się Dominika Staniszewska. Jak dotąd gru­pa teatralna Od Jutra przygotowała i wystawiła 38 spektakli, 10 monodramów, 6 koncertów benefisowych, organizowała akcje teatralne i koncerty na terenie miasta. Zdobyła także wiele na­gród na festiwalach i przeglądach teatralnych na terenie całe­go kraju. Zespół jest również inicjatorem i uczestnikiem takich akcji artystycznych, jak Letnie Spotkania Artystyczne, Stacja Kutno – Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory.

Tegoroczne premiery grup to Korpo-Racja (na motywach sztuki George’a Pereca) w reżyserii Dominiki Staniszewskiej oraz Dobra zmiana (wg sztuki Guwernantki H. Bardijewskiego) w reżyserii Krzysztofa Ryzlaka. Spektakle te to kolejno 41. i 42. premiera teatru Od Jutra.