Off-Baza

ProtoCiało


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 2016


ProtoCiało powstało i przejęło nazwę po realizacji projektu w ramach wrocławskiego programu „Miasto Przyszłości” Edwina Bendyka (2016). Kontynuuje początkową ideę, jaką jest zatarcie granic między klasycznie rozumianymi kategoriami pełno- i niepełnosprawności. Program działań obejmuje tancerzy pełnosprawnych oraz osoby o ograniczonej mobilności, a także seniorów, co stanowi oryginalną etykietę grupy. Grupa ma głęboką potrzebę pokonywania barier społecznych i architektonicznych oraz budowania relacji z drugim człowiekiem. Spotyka się, aby poszukiwać nowych jakości w swoich ciałach dzięki technikom ruchu autentycznego, kontakt improwizacji, tańca współczesnego i animal how. Głównym narzędziem pracy jest improwizacja taneczna w przestrzeni architektonicznej. ProtoCiało celuje w rozwój przez organizowanie regularnych warsztatów w zakresie teatru, nowego cyrku i tańca.

Materiał nadesłany.