Off-Baza

Puzyna Konstanty, „Burzliwa pogoda”

Konstanty Puzyna, Burzliwa pogoda, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971

Zbiór felietonów wybitnego krytyka teatralnego, publicysty, eseisty Konstantego Puzynyю Obejmuje dwa sezony teatralne: 1968/1969 i 1969/1970. Nie są to jednak jedynie teatrologiczne opisy sztuk, lecz próba ich skonfrontowania z zainteresowaniami widzów, tych najaktywniejszych intelektualnie. Takie spojrzenie na teatr nadaje zbiorowi pewną całość, a widoczne jest nie tylko w charakterze felietonów, ale i w wyborze recenzowanych spektakli, przekładającym twórczy ferment ponad klasykę, wyraźnie preferującym sceny studenckie i awangardowe. Wśród nich takich twórców jak Jerzy Grotowski, Henryk Tomaszewski czy Bread and Puppet Theater. Jedynie one rokować mogą, zdaniem autora, odnowę teatru. Felietony nie straciły na swej aktualności i nadal pozostają przykładem zarówno wyjątkowej wrażliwości na sztukę teatralną, jak też sprawności w opisywaniu jej dokonań.

Do nabycia w antykwariatach