Off-Baza

Skorupska P. (red.), „Teatr Ósmego Dnia 1964-2009”

Teatr Ósmego Dnia 1964-2009, pod red. Pauliny Skorupskiej, Ośrodek Karta, Warszawa 2009

Pierwsza tego rodzaju publikacja, która zbiera zdjęcia dokumentujące spektakle Teatru Ósmego Dnia powstałe w ciągu minionych 45 latach jego historii.  Począwszy od ostatniego przedstawienia premierowego, cofamy się w czasie, by zobaczyć w kadrze coraz wcześniejsze etapy kreacji scenicznych teatru. Zdjęcia oddają rytm i puls tych dokonań, przywołują obrazy, gesty i słowa, które zapadały w pamięć widowni – wpływały na tożsamość coraz bardziej zbuntowanego pokolenia. Dwujęzyczny album stanowi zaproszenie na spotkanie z zespołem, założonym przez grupę studentów polonistyki, który w latach 70. stał się jednym z najważniejszych zespołów alternatywnych. W historii polskiego teatru  zapisał się nie tylko dzięki zasługom dla rozwoju światowego teatru eksperymentalnego, lecz także dzięki aktywnemu włączeniu się w proces walki o przemiany demokratyczne w Polsce w latach 1975-1989.