Off-Baza

Stowarzyszenie Teatralne Badów


Miejsce: Badów Górny
Sala: sala w Folwarku Badowo (60-70 miejsc)
Rok założenia: 2003
Aktualna liczebność zespołu: 6
Dane kontaktowe: folwark@folwarkbadowo.com

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Teatralne-Bad%C3%B3w-177588293713/


Teatr działa w ramach Folwarku Badowo. Teatr i Stowa­rzyszenie o tej nazwie założył i prowadził reżyser, dziennikarz, publicysta i krytyk teatralny Piotr Bikont. Grupa zadebiutowała spektaklem Frank&Sztajn w jego reżyserii, później włączonym do repertuaru Teatru Śląskiego w Katowicach. Na deskach teatru w Badowie Górnym występują aktorzy znani ze scen warszawskich i łódzkich. Poza regularnymi, otwartymi przed­stawieniami grupa występuje również na specjalne zamówie­nie, dla grup organizujących w Folwarku imprezy integracyjne, warsztaty, szkolenia itp. W stałym repertuarze znajdują się: Bła­zen Pana Boga wg Daria Fo (występują Joanna Fidler i Paweł Pabisiak), Wszystko o kobietach Miro Gavrana (Joanna Fidler, Mi­rosława Olbińska i Katarzyna Żuk), Gargantua i Pantagruel wg Franciszka Rabelaise’go, Pędrek Wyrzutek Stefana Themersona, Architekt i cesarz Asyrii Fernanda Arrabala oraz monodram Jed­nocześnie wg Jewgienija Griszkowca. Przedstawieniom granym w siedzibie teatru towarzyszą koncerty, projekcje filmów i kola­cje spędzane wspólnie z widzami. Reżyserem wszystkich spek­takli był Piotr Bikont. Teatr finansuje się ze środków własnych.