Off-Baza

Stowarzyszenie Teatralne Legion


Siedziba: Kórnik
Rok założenia: 2011
Dane kontaktowe: Stowarzyszenie Teatralne Legion,
ul. Prowent 6, 62-035 Kórnik, legion.stowarzyszenie@gmail.com


Stowarzyszenie Teatralne Legion powstało z inicjatywy nieżyjącego јuż Wojciecha Kopcińskiego. Jego głównym za­łożeniem jest upowszechnianie tradycji i kultury polskiej oraz budowanie więzi z Polonią. W związku z tym repertuar zespołu jest specyficzny, zasadzający się na propagowaniu polskich wartości, które zostały zawarte w literaturze. Legion tworzy te­atr rapsodyczny, w którym najważniejsze jest słowo, ważny jest dla niego kontakt z publicznością, dlatego po każdym spekta­klu organizuje się dyskusję z artystami.

Ze swoimi spektaklami Legion wchodzi w historyczne przestrzenie. Pasja „Korzenie Europy” odegrana została w koś­ciele św. Wojciecha w Bninie i na Dworze w Koszutach. Sto­warzyszenie na stałe pracuje w Zamku Kórnickim, gdzie miała miejsce większość jego premier (wśród nich np. Strzał. Rzecz o Edwardzie hrabim Raczyńskim, 2010, Czarne kwiaty C.K. Nor­wida, 2007).