Off-Baza

Stowarzyszenie Twórcze SztukPuk Sztuka


Siedziba: Rzeszów
Rok założenia: 2012
Dane kontaktowe: sztuk.puk.sztuka@gmail.com


Główną działalnością prowadzoną przez Stowarzyszenie jest organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, w których m.in. promowani są artyści oraz twórcy związani z Rzeszowem oraz szerzej z województwem podkarpackim i nie tylko. Jednym z celów działania stawianych przez Stowarzyszenie Twórczego “SztukPuk Sztuka” jest kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej, stwarzanie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej w różnych dziedzinach sztuki, w tym głównie teatru. Rozwój odbędzie się dzięki kontynuacji już istniejących projektów, które odbywają się cyklicznie. Należą do nich m.in. “Koncert muzyki żydowskiej – Hava Nagila Raysha” czy spektakl Pamiętasz, była miłość.

Stowarzyszenia stawiają sobie za cel ożywić i tchnąć w środowisko lokalne nową energię, która zainspiruje i zmotywuje mieszkańców do kreatywnego spędzania wolnego czasu. Poprzez stworzenie możliwości uczestnictwa w wydarzeniach osobom, które do tej pory nie uczestniczyły w życiu kulturalnym, Stowarzyszenie chce zainteresować mieszkańców i wyjść na przeciw ich potrzebom. 

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE